Ystävänpäivän jälkihöyryissä


Nuoret ja erityisesti valmistumassa olevat joutuvat entistä voimakkaammin kysymään itseltään, mitä he haluavat elämältään ja tulevaisuudeltaan. Yleensä valmistumassa olevat ovat kaikista otollisimmassa iässä perheen perustamiselle, kun taas samaan aikaan työelämän vaatimukset ovat suuret ja nuorella on paineet juuri siinä samaisessa iässä luoda uraa. Perheen perustaminen voi olla kuitenkin yksi suurimmista ja tärkeimmistä asioista ihmisen elämässä, joten sen pitäisi olla kaikille halukkaille mahdollista. Pystyykö työelämä joustamaan tarpeeksi, jotta se olisi?

Kunnianhimoisen naisen näkökulmasta näiden kahden asian yhteensovittaminen tuntuu lähes mahdottomalta ajatukselta. Jos joudut hankkimaan lapsia vasta vanhempana, niin riskit kasvavat. Toisaalta uran luominen myöhemmällä iällä vaikuttaa huomattavan negatiivisesti henkilökohtaiseen tulojen kehittymiseen verrattuna siihen, jos nuorempana pääsisit etenemään työelämässä. Turvattu ja hyvä toimeentulo on kuitenkin yksi perustavanlaatuisista perheen perustamista tukevista asioista. Kaikki vanhemmat varmasti haluavat lapselleen mahdollisimman turvallisen ja vakaan ympäristön kasvaa, missä he pystyvät ilman ongelmia viemään lapsiaan esimerkiksi harrastuksiin.

Me kaikki ymmärrämme, että nykyinen yhteiskuntarakenteemme ei tule kestämään, jos emme saa jostain uusia työkykyisiä kansalaisia. Osa ratkaisua voi olla ulkomailta saatava työvoima, mutta se tuskin ratkaisee koko ongelmaa. Jotta saisimme väestön määrän kasvuun, se vaatii muutakin kuin ”pelkkää lovee” ja siihen tarvitaan myös työnantajien ja yhteiskunnan panosta ja asennemuutosta tämän mahdollistajana. Kaikki eivät voi olla Sirpa Selänteitä, jääden kotiin hoitamaan lapsia, sillä taloudellisia edellytyksiä ei välttämättä ole ja monissa tapauksissa naisenkin on pysyttävä työelämässä. Monet naiset myös haluavat itsenäisen, miehestä riippumattoman, elämän ja mahdollisuuden luoda omaa uraa omilla kyvyillään ja omilla ehdoillaan. Kysymys onkin se, kuinka äitiysvapaat ja erityisesti töihin palaaminen onnistuvat tässä pätkätöiden maailmassa? Mikä on tulevaisuudessa miehen rooli tässä kuviossa?

Valitettavasti kuitenkin monet painivat edelleen paljon alkeellisemman ongelman kanssa. Ongelmasta on alettu pikkuhiljaa uutisoimaan enemmän, eli kumppanin löytämisen vaikeudesta. Allekirjoittanut joutuu todennäköisesti perehtymään tähän ensin, ennen kuin alkaa miettimään munasolujen jäädyttämistä.

Jesse Kankanen

Jesse Kankanen

Puheenjohtaja at Opiskelijaliitto Pro
Jesse on Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja. Jessellä on pitkä kokemus liiton läheisjärjestöissä ja istuu Ammattiliitto Pron hallituksen ensimmäisenä varajäsenenä sekä OPRY Henkilöstöyhdistys Pro:n hallituksessa.
Jesse Kankanen

Lisätietoa aiheesta Jesse Kankanen

Jesse on Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja. Jessellä on pitkä kokemus liiton läheisjärjestöissä ja istuu Ammattiliitto Pron hallituksen ensimmäisenä varajäsenenä sekä OPRY Henkilöstöyhdistys Pro:n hallituksessa.