Opiskelija, onhan työelämän tarkastuslistasi kunnossa?


Työelämävalmiudet ovat erityisen tärkeitä juuri nyt, kun suuri määrä opiskelijoita valmistuu ja siirtyy työelämään. Samaan aikaan korkeakoulujen opiskelijat ovat siirtyneet kesäksi harjoitteluihin.

Korkeasti koulutetut nuoret ja opiskelijat tarvitsevat välittömästi merkkejä työllistymistilanteensa parantumisesta, vahvempaa ura- ja opinnonohjausta sekä työelämätietoutta jo opiskeluvaiheessa. Riskeinä ovat että valmistuvien korkeakoulutettujen osaamisalueet eivät kohtaa elinkeinoelämän kanssa ja korkeakoulutettujen työttömyys kasvaa. Karua kieltä tästä päivästä kertoo työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus huhtikuulta, jonka mukaan työttömyys on kasvanut eniten korkeakoulutettujen parissa.

Korkeakouluissa opiskelijoille painotetaan kasvavassa määrin työelämävalmiuksia, vastuuta omasta osaamisesta ja pärjäämisestä, itsensä työllistämistä sekä yrittäjyyttä. Kuitenkin Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin ja STTK-Opiskelijoiden yhteisessä tutkimuksessa lähes 60 % vastaajista oli melko tai hyvin tyytyväisiä oman korkeakoulunsa työelämäopetukseen, jättäen tyytymättömien määrän huomattavan suureksi.

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Emma Koskimaa vaatikin pakollista työelämätiedon osuutta, jotta työelämätietoisuus ja työelämään valmistautuminen eivät olisi vain opiskelijan oman aktiivisuuden ja oppilaitoksen valveutuneisuuden varassa. Pro ja SAMOK ovat kehittäneet työelämätiedon tarpeeseen vastaavan Työelämän ajokortti -kokonaisuuden, jota järjestetään tällä hetkellä kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. Tarpeesta kokonaisuudelle kertoo se, että Laurea-ammattikorkeakoulun opintojaksoon varatut 110 paikkaa täyttyivät vuorokauden sisällä.

Työelämävalmiudet ovat erityisen tärkeitä juuri nyt, kun suuri määrä opiskelijoita valmistuu ja siirtyy työelämään ja samaan aikaan korkeakoulujen opiskelijat ovat siirtyneet kesäksi harjoitteluihin. Työssä ja harjoittelussa onkin hyvä pitää tarkastuslistaa jäsenyydestä työehtosopimuksen neuvottelevaan liittoon, vastuuvakuutuksista, työsopimuksen tarkastuttamisesta ja työttömyyskassan jäsenyydestä. Ammattiliitto Pron, tai opiskellessa Pro-opiskelijoiden, jäsenenä nämä asiat hoidetaan yhdessä kanssasi kuntoon.

Tervetuloa mukaan!

 

Kirjoitus on alkuperäisesti julkaistu Ammattiliitto Pro:n blogissa osoitteessa http://www.proliitto.fi/tama-on-pro/blogit/opiskelija-onhan-tyoelaman-tarkastuslistasi-kunnossa

Jesse Kankanen

Jesse Kankanen

Puheenjohtaja at Opiskelijaliitto Pro
Jesse on Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja. Jessellä on pitkä kokemus liiton läheisjärjestöissä ja istuu Ammattiliitto Pron hallituksen ensimmäisenä varajäsenenä sekä OPRY Henkilöstöyhdistys Pro:n hallituksessa.
Jesse Kankanen

Lisätietoa aiheesta Jesse Kankanen

Jesse on Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja. Jessellä on pitkä kokemus liiton läheisjärjestöissä ja istuu Ammattiliitto Pron hallituksen ensimmäisenä varajäsenenä sekä OPRY Henkilöstöyhdistys Pro:n hallituksessa.