#samallaviivalla -kampanja syrjintää vastaan


Liiton puheenjohtaja Jorma Malinen antoi myös tukensa kampanjan tavoitteille.

Syrjintä työelämässä on yleistä, etenkin työnhaun yhteydessä. Tutkimusten perusteella syrjintä on voimakkaimmillaan rekrytointitilanteissa ja pienenee vaikutuksiltaan työsuhteen vakiinnuttua. Syrjintää tapahtuu erityisesti etniseen alkuperään, sukupuoleen ja ikään perustuen. Työhakemusten anonymisointi, jossa yllämainitut tiedot poistetaan hakemuksista, toimii tehokkaana tapana kitkeä ennakkoluulojen aiheuttamaa syrjintää työnhaussa.

Suomalaiset vastaajat katsoivat etniseen alkuperään pohjautuvan syrjinnän olevan hyvin laajalle levinnyttä suomalaisessa työelämässä. 72% vuoden 2009 Eurobarometriin vastanneista suomalaisista näki tämän kaltaisen syrjinnän olevan hyvin yleistä tai suhteellisen yleistä.

Ikään perustuva syrjintä on Suomessa hyvin yleistä. Vuoden 2009 Eurobarometrissa 63% (43% 2008) suomalaisista vastaajista koki ikäsyrjinnän olevan joko hyvin yleistä tai suhteellisen yleistä. Rekrytoinnissa iän katsottiin olevan kolmanneksi voimakkaimmin työllistymistä estävä tekijä. Korkeammalle listattiin pukeutumistyyli ja esiintymistapa, ulkonäkö sekä vamma (fyysinen tai kehitys).

#samallaviivalla on kaikille avoin kampanja, jossa yrityksiä ja julkista sektoria kannustetaan käyttämään anonyymiä työnhakua rekrytoidessaan uutta henkilöstöä. Anonyymeissä työhakemuksissa korostuvat hakijoiden koulutus sekä kokemus, jolloin myös työnantaja hyötyy prosessista.

Haastamme kampanjaan mukaan yrityksiä, järjestöjä ja vaikuttajia! Kampanja tulee jalkautumaan ympäri maan ja mukaan voi lähteä antamalla omat terveisensä kampanjan tunnuksella. Pidetään yhdessä huoli siitä, että työelämässä kaikki ovat #samallaviivalla!

Lähteet:

Eurobarometri (2009)
Discrimination in the Finnish Labor Market (2012)

Jesse Kankanen

Jesse Kankanen

Puheenjohtaja at Opiskelijaliitto Pro
Jesse on Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja. Jessellä on pitkä kokemus liiton läheisjärjestöissä ja istuu Ammattiliitto Pron hallituksen ensimmäisenä varajäsenenä sekä OPRY Henkilöstöyhdistys Pro:n hallituksessa.
Jesse Kankanen

Lisätietoa aiheesta Jesse Kankanen

Jesse on Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja. Jessellä on pitkä kokemus liiton läheisjärjestöissä ja istuu Ammattiliitto Pron hallituksen ensimmäisenä varajäsenenä sekä OPRY Henkilöstöyhdistys Pro:n hallituksessa.