Kannanotto: Pakkohaku poistettava nuorilta


Varmana kevään merkkinä voidaan pitää sitä, kun tuhannet ja taas tuhannet toiveikkaat hakevat paikkaa korkeakouluista ja pääsykokeita järjestetään pitkin maata. Optimistisia tunnelmia varjostaa kuitenkin alunperin hyvää tarkoittanut, mutta itseään vastaan toimiva nuorten, alle 25-vuotiaiden ilman ammatillista tutkintoa olevien yhteishakuvelvollisuus, tutummin pakkohaku. Yhdistettynä korkeakouluissa käyttöön otettuun ensikertalaiskiintiöön pakkohaku muodostaa hakuvaiheeseen ryhmän, joka joutuu suunnittelemaan hakunsa siten, että haluamansa alan lisäksi he hakeutuvat aloille, joihin pääseminen on hyvin haastavaa. Tämän lisäksi hakuun osallistuu henkilöitä, jotka täyttävät hakuvaatimuksensa ilman halua hakeutua jatkokoulutukseen.

 

Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä, etenkin hakuvaiheen osalta, on noussut usein esille kysymys hakuprosessin raskaudesta ja korkeasta hinnasta korkeakoulujen näkökulmasta. Onkin kestämätöntä, että samalla kun vaaditaan ylioppilaskirjoitusten laajempaa hyödyntämistä korkeakoulujen haussa vedoten nykyisen järjestelmän korkeisiin kustannuksiin, vaaditaan nuoria hakeutumaan oman kiinnostuksensa vastaisesti opintoihin ja siten kasvattamaan pääsykokeisiin osallistuvien määrää sekä niiden järjestämisen kustannuksia.

 

“Pakkohaku täyttää pääsykoetiloja hakijoilla, jotka poistuvat välittömästi kun se on kokeen järjestäjän ilmoituksen mukaisesti mahdollista”, toteaa Pro-opiskelijoiden puheenjohtaja Tomi Peltonen. “Poistamalla yhteishakuvelvollisuus myös kevään hausta, kuten se on syksyn hausta jo poistettu, pystytään arvioimaan todellisesti alojen houkuttelevuus opiskelijoiden näkökulmasta ja tarkastelemaan järjestelmän todellisesti tarvitsemia resursseja”

 

Pakkohaku on osa nuorten työllistämistoimia ja otettu käyttöön 1995. Pakkohakuun on tehty muutoksia vuosien varrella siten, että suuntana on ollut joustavuuden lisääminen. Vuodesta 2014 alkaen syksyn hakuun ei ole sovellettu hakuvelvoitetta.

 

“Tulee myös ajatella sitä, kuinka sitoutuneita sellaiset opiskelijat ovat, jotka ovat päätyneet opiskelemaan tutkintoaan pakotettuina. Korkeakouluissa suurena ongelmana ovat myös korkeat keskeyttämisprosentit. Motivaatiotaan etsivät, opiskelemaan pakotetut opiskelijat omaavat suuren keskeyttämisriskin ja opintonsa keskeyttänyt opiskelija maksaa huomattavasti hukattuina resursseina”, Peltonen huomauttaa.

 

Pro-opiskelijoiden mukaan velvollisuus ottaa vastaan tarjottu opiskelupaikka tulisi säilyttää, mutta nykyinen pakkohaku poistaa. Nuoria tulisi kannustaa erilaisiin opintopolkuihin eikä heitä tulisi kohdella heidän ikänsä perusteella toisin kuin muita vastaavassa tilanteessa olevia. Pro-opiskelijat katsoo, että nuoriin kohdistettavilla muilla toimenpiteillä saavutetaan parempia tuloksia sekä korkeakoulujen, työllisyyden kuin nuorten itsensä näkökulmasta.

 

Lisätietoja:

Tomi Peltonen
Puheenjohtaja, 040 361 3092, etunimi.sukunimi(a)opiskelijaliitto.fi

Jesse Kankanen
Pääsihteeri, etunimi.sukunimi(a)opiskelijaliitto.fi

Jesse Kankanen

Jesse Kankanen

Puheenjohtaja at Opiskelijaliitto Pro
Jesse on Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja. Jessellä on pitkä kokemus liiton läheisjärjestöissä ja istuu Ammattiliitto Pron hallituksen ensimmäisenä varajäsenenä sekä OPRY Henkilöstöyhdistys Pro:n hallituksessa.
Jesse Kankanen

Lisätietoa aiheesta Jesse Kankanen

Jesse on Opiskelijaliitto Pron puheenjohtaja. Jessellä on pitkä kokemus liiton läheisjärjestöissä ja istuu Ammattiliitto Pron hallituksen ensimmäisenä varajäsenenä sekä OPRY Henkilöstöyhdistys Pro:n hallituksessa.